LV    •    RU

Lūdzu palīdziet

Redzams:
Aleksandra Laura Kudrjavceva Lūdzu palīdziet
Vaidzīgi 60 arbūzi pie kaimiņiem iestādiet lūdzu 5 arbūzus savās sētās
Pirms 4 m.
Redzams: